Om je verder te helpen hebben wij een aantal veel voorkomende vragen, met bijbehorende antwoorden, hieronder gepubliceerd. Mocht je andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

1Ik wil graag een huis in Spanje kopen met de opbrengst van mijn bedrijf! Kan dat wel met het voorstel van OOR?
Wij nemen al uw wensen mee, al in de oriëntatiefase wordt met u afgesproken welk deel van de overnamesom contant moet zijn en welk deel als goed renderende lening in het bedrijf achter kan blijven. Het huis in Spanje is dus zeker mogelijk.
2Als de opvolger alles tegen € 0 financiering kan krijgen, gaat hij dan niet met het geld spelen?
Juist daarom is het belangrijk dat gekozen wordt voor de BESTE OPVOLGER! De opvolger moet qua cultuur en principes passen bij u en bij uw bedrijf. Vertrouwen in de moraliteit en kennis en kunde van de opvolger is hoofdzaak. Daarnaast kunnen contractueel veel zaken worden vastgelegd en wordt de opvolger begeleid door OOR. OOR houdt vinger aan de pols. Alternatief is dat u een minder goede opvolger krijgt die meer geld contant kan neerleggen maar waar u nog wel een achtergestelde lening aan moet verstrekken om de financiering rond te krijgen. Probleem is dan dat waarschijnlijk de financier van de opvolger de zekerheden verwerft en het beleid bepaald. De vraag is wie er dan ‘speelt’ met het geld en wie de zeggenschap heeft.
3Ja maar, als ik alles contant krijg dan kan ik zelf bepalen waar ik het geld in ga beleggen. Nu ben ik min of meer verplicht om het geld in mijn bedrijf te laten zitten. Zie ik dat goed?
Beleggen in bedrijven of fondsen die u niet kent, niet kunt volgen en waar u geen grip opheeft lijkt me geen aantrekkelijk alternatief. U belegt nu in uw eigen bedrijf die u tot in de puntjes kent.
4Een koper uit de branche kan wel alles cash financieren. Is dat voor mij als verkopende partij dan niet gunstiger?
Een koper uit de branche is vaak een strategische koper die meestal interesse heeft in bepaalde onderdelen van het bedrijf zoals kennis, klantenkring, techniek, maar vaak uw activiteiten wil combineren met zijn eigen activiteiten. Als er een strategische koper is, dan is de vraag of u alles kunt verkopen of dat u met onderdelen achterblijft en of u een prijs krijgt waar u tevreden mee bent. Soms komt het onroerend goed leeg te staan en heeft het een negatieve waarde omdat onderhoud en energiekosten en dergelijke doorgaan. Het beleggingsprobleem, waar kan ik mijn geld tegen een goed rendement beleggen, blijft. Ook heeft u geen controle over uw belegging.
5Wat is een LOI (Letter of Intent)?
In de Letter Of Intent (intentieverklaring) worden de belangrijkste afspraken tussen koper en verkoper vastgelegd en verkrijgt koper de exclusieve rechten om met de verkoper het overnameproces voort te zetten.
6Wat is een MBI (Management Buy In)?
Als je als koper van buiten het bedrijf afkomstig bent en jij het bedrijf overneemt dan is dat een Management Buy In.
7Wat is een MBO (Management Buy Out)?
Jij bent in het bedrijf werkzaam en neemt het bedrijf over. Voordeel is dat je al inzicht hebt in het bedrijf en je ook vaak op basis van exclusiviteit met de eigenaar kunt onderhandelen. Deze vorm heet een management Buy Out, MBO.
8Wat is een BIMBO?
Een BIMBO is een combinatie van de management buy out (MBO) en de management buy in (MBI). De huidige manager(s) van de organisatie kopen samen met een manager van buitenaf het bedrijf. De manager van buitenaf, de MBI er, wordt soms door de financier of investeerder aan het bedrijf gekoppeld.
9Moet ik bij bedrijfsovername het personeel overnemen?
Door de overgang van een bedrijf gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger. Ook is de verkoper gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór dat tijdstip.
10Wat is een due diligence?
Een due diligence is een onderzoek dat wordt uitgevoerd omdat een koper van een bedrijf zo min mogelijk risico wil lopen. Vaak wordt het een boekenonderzoek genoemd, maar het omvat veel meer. Niet alleen wordt in opdracht van de koper het financiële verleden van het bedrijf geanalyseerd, maar ook worden de fiscale, juridische en commerciële kanten onderzocht. Tevens is het een onderzoek om vast stellen of de door de verkoper verstrekte informatie juist is en of er bij het bedrijf nog 'lijken in de kast' zitten zoals claims, milieuvervuiling of dat de bestemming van het bedrijfspand niet overeenkomt met het gebruik. Op basis van dit onderzoek kunnen extra voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de koop.