Overname & Opvolging Regisseur

Waar staat Overname & Opvolging Regisseur voor?

Gerda Nobel werkt al tientallen jaren als overnamespecialist.

Overname & Opvolging Regisseur regisseert het overnameproces van A tot Z. Daarbij ligt de focus op de continuïteit van de onderneming én op het persoonlijke resultaat van partijen.

Overname & Opvolging Regisseur voor het volgende:

  • We onderscheiden ons van de ‘overnamemakelaars’ door te focussen op  continuïteit en waardecreatie.
  • We willen succesvolle overnames waarbij de continuïteit en de groei van het bedrijf voorop staat.
  • We willen de BESTE opvolger in staat stellen om een bedrijf over te nemen met een passende financiering en goede voorwaarden.

Overname en Opvolging Regisseur heeft de volgende waarden.

Durven: Als iemand zegt dat iets niet kan, dan accepteren we dat niet meteen. Sommigen zien problemen voor oplossingen. Wij zien oplossingen voor problemen. Wij zijn creatief  in denken, durven en doen.

Relaties: Zonder goede relaties is het leven eenzaam.

Verbinding: Wij genieten als we onze relaties onderling kunnen koppelen en door overleg en durf een plan  tot stand komt.

De Weg naar Waarde

  • Ook dit najaar organiseren wij weer de bijeenkomst ``De Weg naar Waarde'. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers die open staan voor nieuwe kennis en ideeën, die hun bedrijf willen laten groeien, of verkoopklaar maken. Ook is de bijeenkomst bedoeld voor ondernemers of kopers die willen weten met welke strategie ze meerwaarde kunnen creëeren voor het bedrijf.

    Voor meer informatie en om in te schrijven voor deze interessante bijeenkomst verwijzen wij naar onderstaande link.

  • ooregisseur.nl/meerwaarde/