Bedrijfsovername, een belangrijke stap voor verkopers en kopers

Krijg antwoord op veelgestelde vragen
Welke uitdagingen kom jij tegen tijdens een overnametraject?
Overname en opvolging vanzelfsprekend of niet?
Welke voordelen kan een adviseur je brengen?
Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf?

Meer dan 60 tot 70% van de bedrijfsovernames is niet succesvol

Ik ben sinds 1991 als overnameadviseur en waardeerder van MKB-bedrijven actief.

Met het advies van Overname & Opvolging Regisseur komt het tot een succesvolle overname.

Meerwaarde
De investering voor het advies van OOR is een fractie van de kosten van een overname die niet succesvol is.

Denk daarbij aan:
Geen goede strategische match koper-organisatie.
Afbreukrisico.
Kosten van alle ingeschakelde adviseurs.
Geen goede overdracht.
Organisatieproblemen.
Toetreden of bedrijfsovername?

Welke vragen komen er op je af als je een bedrijf wilt overnemen of er wilt toetreden?
Vraag jij je af welke voorwaarden je moet stellen?
Vraag je je af of al die formules wel juist worden toegepast?
Heb je inzicht in het waarderingsrapport?
Wil je jouw toekomstige positie als vennoot of aandeelhouder duidelijk vastleggen?
Weet je niet waarop de waardering gebaseerd is?
Wordt er een koopsom gevraagd?
Welke voorwaarden je zou moeten stellen aan de bedrijfsovername?
Op welke valkuilen moet je letten?
Hoe je de waarde bepaalt van het bedrijf?
Of het bedrijf wel passend is bij jouw ambities en mogelijkheden?
Hoe je de juiste stappen zet in het overnameproces?
Uit onderzoek blijkt dat veel overnames minder succesvol zijn of zelfs mislukken!
Gevolg van een niet succesvolle overname is dat bedrijven wegkwijnen, soms failliet gaan, medewerkers worden ontslagen en dat bedrijfsgebouwen leegstaan.

Maar een verkoper wil toch niet dat zijn of haar levenswerk aan een partij wordt overgedragen die het bedrijf niet succesvol kan voortzetten? En een koper koopt toch niet een bedrijf dat hij of zij niet met succes tot meerwaarde kan brengen?

Een mislukte overdracht is vaak het gevolg van een ongestructureerde aanpak en slechte begeleiding.