Go or No Go? De toets op succes

Je hebt een bedrijf op het oog om over te nemen en je wilt dat de overname succesvol is. OOR begeleidt je bij de koop.
De begeleiding is verdeeld in vier fasen.
In deze tweede fase wordt uitgebreid aandacht besteed aan jouw kwaliteiten als leider om de geformuleerde strategie straks uit te rollen.
OOR neemt contact op met de verkoper om inzicht te krijgen in het bedrijf en in de beweegredenen van de verkoper om het bedrijf te overname aan te bieden.

Aan de hand van de OOR-inventarisatieprocedure zullen de relevante gegevens worden opgevraagd.

In deze fase wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan jouw kwaliteiten als leider om de geformuleerde strategie straks uit te rollen. Jouw persoonlijke situatie wordt onder de loep gelegd. Want als er vanuit jouw huidige zakelijke en privé-situatie geen steun is voor jouw plannen is de kans op een succesvolle overname en voortzetting uiterst gering

De bedrijfsleider nam de goodwill en inventaris over. Omdat de bank niet de hele overname wilde financieren, verstrekte de verkoper aan de koper een achtergestelde lening. Tevens verhuurde de verkoper het bedrijfsgebouw aan de koper..

Dit is de fase waarin wordt vastgesteld of je het overnameproces met succes zou kunnen afronden.

Het onderzoek van OOR geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

Wat is de huidige positie van het bedrijf?
Wat is de uitgangspositie van de verkoper?
Zijn de door verkoper opgestelde prognoses reëel?
Wat is de rentabiliteit, winstgevendheid, van het bedrijf wanneer het door de verkoper wordt voortgezet?
Welke investeringen zijn noodzakelijk voor de continuïteit van het bedrijf?
Wat is jouw uitgangspositie?
Welke extra investeringen zijn nodig om jouw strategische plannen uit te voeren?
Welke risico’s zijn er en hoe zou je deze risico’s kunnen voorkomen of beperken.
Past het bedrijf, de cultuur, wel bij jou en pas jij wel bij het bedrijf?
Is het waarschijnlijk dat jij het bedrijf tegen jouw condities kunt verwerven?
Heb je binnen jouw bedrijf en/of privé voldoende steun verworven voor deze overname?
Is de vraagprijs in overeenstemming met de waarde?

Waarde

OOR waardeert de waarde van het bedrijf op basis van de toekomst. Wanneer en hoe kan jij met het bedrijf winst behalen? Het gaat niet om resultaten uit het verleden, maar om de toekomst van het bedrijf. De waarde van het bedrijf wordt bepaald door het succes, het rendement, dat jij er in de toekomst mee kunt behalen. Immers, resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Na deze fase weet jij:

Of het bedrijf aan de door jou gestelde voorwaarden voldoet.
Wat de waarde is van het bedrijf wanneer het door jou wordt voortgezet.
Onder welke voorwaarden jij het bedrijf over wilt nemen.
Wat het risicoprofiel van het bedrijf is.
Welke financiering moet worden verworven om het bedrijf met succes voort te zetten.
Of jouw strategische plannen door deze overname kunnen worden gerealiseerd.
Of de vraagprijs en de gestelde voorwaarden van de verkoper realistisch zijn.

Nu weet je of er een grote kans is dat je het overnameproces met succes, tegen jouw condities, zou kunnen afronden en ga je over tot de volgende stap: Let’s Go.

Als uit het onderzoek naar voren komt dat je je moet heroriënteren op jouw strategie en mogelijkheden begeleidt OOR daarin. Op basis van de heroriëntatie zoekt OOR naar mogelijkheden om een ander, bij jou passend, bedrijf over te nemen.