Missie Overname & Opvolging Regisseur

De missie van OOR is om kopers succesvol een bedrijf over te laten nemen. Zodat zij de continuïteit van het bedrijf kunnen borgen, werkgelegenheid behouden en het bedrijf kunnen laten groeien

Succesvolle bedrijfsovername met continuïteit en groei

Ons doel is dat bedrijven met succes kunnen worden voortgezet. Door de oor-methode en door de strategie van de koper zal het bedrijf groeien.

Er zijn voldoende gekwalificeerde mensen die een bestaand bedrijf succesvol kunnen voorzetten en uitbreiden. Daarbij is het van belang dat de opvolger een optimale deal sluit met verkoper. Zowel financieel als qua voorwaarden moet de opvolger de ruimte krijgen om de strategie van het bedrijf naar de toekomst aan te passen en om eventuele tegenvallende resultaten c.q. crisissen op te vangen. Daarbij is betrokkenheid van de verkoper van belang.

Verkopers hebben er baat bij om hun opvolgers de kans te geven om het bedrijf tegen een redelijke overnamesom en condities over te nemen zodat hun bedrijf, hun levenswerk, succesvol voortgezet kan worden.

De verkoper is gebaat bij de oplossingen van OOR omdat hij belegt in een bedrijf dat hij kent (zijn eigen bedrijf) met de door hem beoordeelde en aangetrokken opvolger. Op deze wijze realiseert hij een belegging met redelijk tot hoog rendement met een laag risicoprofiel.

De economische bedrijvigheid in de regio te behouden en niet verloren te laten gaan (behoud van werkgelegenheid).

Dit vinden wij een zeer belangrijk punt. We hebben dit reeds gepresenteerd bij diverse ondernemers, notarissen, vermogensbeheerders en alleen maar positieve reacties gekregen. Het is fair en in evenwicht.