Casus

Met betere kwaliteit, minder kopzorgen en minstens evenveel opbrengst

Wij bespreken graag onderstaande case met je. Dit is met name interessant omdat het inzicht geeft in hoe overname en opvolging anno nu ook geregeld kan worden. Met betere kwaliteit en minder kopzorgen voor koper én verkoper..

Het bedrijf dat in 2020 werd overgenomen door een bedrijfsleider

De bedrijfsleider nam de goodwill en inventaris over. Omdat de bank niet de hele overname wilde financieren, verstrekte de verkoper aan de koper een achtergestelde lening. Tevens verhuurde de verkoper het bedrijfsgebouw aan de koper..

De bedrijfsleider zette het bedrijf voort en handhaafde de bestaande strategie. Corona brak uit, de omzet daalde en debiteuren gingen failliet. Nu moest koper de strategie aanpassen. De bank bevroor zijn kredietlimiet net nu er een paar debiteuren failliet gingen. De koper wilde voor een deel van het personeel een ontslagregeling treffen; dat kostte echter veel geld en dat had hij niet. Hij ging in overleg met de verkoper.

In de lening- en huurovereenkomsten was een calamiteitenregelng opgenomen. Deze regeling houdt in dat als er omstandigheden zijn welke kunnen worden aangemerkt als calamiteit, zoals de krediet- en de coronacrisis, onder andere de rente- en aflossingsverplichtingen op de achtergestelde lening worden opgeschort en dat de huurverplichtingen worden aangepast.

Het bedrijf zal de crisis op deze wijze overleven. de continuïteit komt niet in gevaar. De verplichtingen naar de verkoper zijn alleen uitgesteld en daarmee voor de verkoper veiliggesteld.

Koper heeft een goed gevoel over de destijds afgesloten deal:

Hij heeft de nodige flexibiliteit om crisissen het hoofd te bieden.
De huur van het onroerend goed kon hij tijdig bijstellen.
Het rekening-courantkrediet van de bank werd niet bevroren omdat de bank zekerheid bleef houden.
Met de vrijkomende liquiditeit kon hij een grootscheepse reorganisatie doorvoeren.

Een betere overname volgens de OOR-methode

De opvolger maakt in overleg met de verkoper en de adviseurs van OOR het bedrijf verkoopklaar. Er wordt een opvolgingsplan gemaakt en een strategisch plan waarmee de opvolger het bedrijf na overname naar zijn inzichten inricht.

De opvolger wordt door OOR middels een intensief programma voorbereid op de opvolging in het bedrijf.

De opvolger koopt zijn bedrijf, inclusief onroerend goed. Het hele overnameproces wordt gestructureerd door de adviseurs van OOR. Volgens het concept van OOR wordt verkoper gevraagd een aanmerkelijk deel van overnamesom te financieren.  Koper implementeert zijn, in overleg met OOR ontwikkelde, nieuwe strategie. OOR blijft ook na overname betrokken bij het bedrijf en coördineert de implementatie van de strategische stappen. Koper stelt regelmatig, in overleg met OOR, de strategie bij. Koper heeft een goed gevoel over deze deal want:

Hij is niet geheel afhankelijk van financiers welke het bedrijf niet kennen.
Hij weet dat de verkoper hem zal steunen als de algemene economische omstandigheden in negatieve zin veranderen.
Hij is voorbereid om de strategie van het bedrijf bij te stellen.
Met het advies van OOR worden de strategie ook daadwerkelijk geïnitieerd.