Let’s Go. Op weg naar een succesvolle overname

Je hebt een bedrijf op het oog om over te nemen en je wilt dat de overname succesvol is. OOR begeleidt je bij de koop.
De begeleiding is verdeeld in vier fasen.

Na de Go or No Go fase komt de meest cruciale fase. Je weet dat je dit bedrijf wilt overnemen en dat je na de overname jouw strategie wilt uitrollen. Maar je staat pas aan het begin en er moet nog veel gebeuren.
In deze derde fase krijg je:

A. Antwoord op de volgende vragen:

Hoe is het bedrijf georganiseerd en wat is de afhankelijkheid en invloed van de belangrijkste medewerkers.
Hoe komt de omzet tot stand en wat is de afhankelijkheid van de bestaande klanten- en afnemersrelaties.
Welke risico’s zijn er en welke mogelijkheden hebben we om deze te beperken of te voorkomen?
Wat is er nodig om de continuïteit van het bedrijf te borgen?
Is het mogelijk om jouw strategische plannen te realiseren?
Wat is het bedrijf waard nu je aanvullende informatie en inzichten hebt?

B. Wordt achtereenvolgens:

Jouw gedetailleerde overnamevoorstel geformuleerd.
Onderhandeld met de verkoper over prijs, voorwaarden en garanties.
De intentieverklaring opgesteld.
Onderhandeld over de inhoud van de intentieverklaring en de omvang van het due diligenceonderzoek.
Het due diligenceonderzoek, het zogenaamde boekenonderzoek, uitgevoerd. Dit onderzoek wordt door het door OOR samengestelde team ingesteld om de risico's die met de overname gepaard gaan in kaart te brengen en de over dat bedrijf verstrekte informatie te verifiëren. Daaronder vallen alle bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten. 
Financieringsaanvraag opgesteld en onderhandeld met financiers. Als onafhankelijke adviseur kunnen wij zonder vooroordeel bekijken welke financier en financieringsoplossing voor jou het beste is.

C. En daarna:

Vinden naar aanleiding van het due diligenceonderzoek door OOR nadere onderhandelingen plaats. Soms, vanwege de, in het onderzoek ontdekte risico’s of omdat verkoper onjuiste informatie heeft verstrekt, kunnen we adviseren om de overname niet door te laten gaan.
Worden de definitieve contracten met de daarbij behorende garanties opgesteld.
Wordt onderhandeld over de inhoud van de contracten. 
Wordt definitief gekozen voor de wijze van financiering.
Wordt met de notaris afgestemd over de transactie.
Worden er afspraken gemaakt over wijze van communicatie over de overname.
Vindt de levering van de aandelen of activiteiten plaats en wordt de overname bij de notaris afgerond.
Is het aan jou om, met coaching en advies van OOR, de overname succesvol te implementeren.

Je gaat naar de volgende fase: Going 4 succes. De implementatie van jouw plannen.