Bedrijfsovernames slagen vaak niet!

(En hoe kan jouw overname wel slagen?)

Volgens diverse onderzoeken voegt meer dan 60-70% van de bedrijfsovernames geen meerwaarde toe. ‘Ik wil niet zeggen dat een overname nooit met de beste bedoelingen gebeurt – er zijn immers ook overnames die slagen – maar de kans is vrij groot dat een koper het deksel op de neus krijgt en een verkoper zijn mooie innovatie in de nieuwe onderneming ziet wegkwijnen’ zegt Hans Schenk, economieprofessor aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in overnames en fusies.

Omdat de slagingskans zo klein is en de gespendeerde bedragen enorm zijn, kunnen al die besmettelijke overnames een desastreus effect hebben op de economie. De Universiteit Utrecht heeft berekend dat een overname-epidemie een economisch verlies oplevert van grofweg 1 procent van het bnp.

Een overname is pas succesvol als koper en organisatie met elkaar matchen en gezamenlijk de continuïteit van het bedrijf versterken door het bedrijf te laten anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen in de markt. Dat vraagt visie én leiderschapskwaliteiten van de koper.

Helaas gaan kopers vaak over tot stappen in het overnameproces zonder concrete overnamestrategie. De historische data worden geanalyseerd en ook bediscussieerd. De waarde van het over te nemen bedrijf wordt vaak nog gebaseerd op de historische gegevens en de gebruikelijke multiples en niet op de strategische plannen van de koper.

Als je koper bent is het zaak om in de voorbereidingsfase van de overname te onderzoeken welke waarde het bedrijf heeft in jouw handen. En welke voorwaarden jij aan de koop moet verbinden, welke garanties jij wilt hebben als je het bedrijf overneemt.

Een bedrijf is echter geen verzameling van spullen die je onverschillig waar kunt inzetten, maar een organisatie die bestaat uit mensen met eisen en wensen. Het vergt visie en leiderschap om die organisatie, die mensen, te bewegen en motiveren om vol enthousiasme jou als koper te helpen om meerwaarde te creëren. Zonder dat kan de overname worden bijgeschreven bij de overnames welke geen meerwaarde creëren dan wel bij de overnames die getroffen zijn door de overname-epidemie.

Een aantal mensen die wel succesvol een bedrijf over wilden nemen nam deel aan de workshop ‘De Succesvolle Overname’. In de workshop werden diverse casussen besproken en werd kennis gedeeld. De reactie van één deelnemer was: Hi Gerda, dank voor de interessante workshop van gisteren. Erg veel van geleerd.