Er zijn toch wel vuistregels voor de waardebepaling van een bedrijf?

Er bestaan toch wel vuistregels voor de waardebepaling van een bedrijf?

Sinds 1991 ben ik overname-adviseur en heb al heel wat overnames begeleid. Vaak raak ik met ondernemers in gesprek die aan mij vragen wat Dé Waarde van hun bedrijf is. Opvolgers vragen me vaak of er niet één of andere vuistregel is om de waarde van het bedrijf te bepalen of zij hebben gehoord dat er een vuistregel is.

“Het is gebruikelijk in de branche dat de waarde wordt bepaald op 10x de brutomarge”, zei eens de onderhandelaar van de verkoper tegen mij. “Als vuistregel wordt in het algemeen juist 5x de winst voor belastingen plus de gebruikelijke afschrijvingen gehanteerd”, verkondigde een onderhandelaar van een andere verkoper. De fiscalist vertelt dat bij berekening van de waarde de gemiddelde winst x de factor 3 tot 4 fiscaal acceptabel wordt geacht.

Voorbeelden van vuistregels zijn:

Administratiekantoren: 0,75 tot 1,25 keer de omzet per jaar

Uitzendbureaus: 0,6 tot 1 keer de omzet per jaar

Vuistregels zijn te eenvoudig om tot een grote investering, dan wel een mega carrièrebepalende beslissing te komen. En waar baseer je de vuistegel op, hoe betrouwbaar zijn de cijfers waarmee wordt gerekend?

Soms wordt er ook een gewogen gemiddelde genomen van de nettowinst van de afgelopen drie jaar en  wordt ook een prognosejaar in de berekening meegenomen. Maar ‘resultaten uit het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst’ en hoe is de prognose onderbouwd.

In de onderhandelingen over overname wordt ook vaak verwezen naar datgene dat gebruikelijk zou zijn. De waarde van een bedrijf is echter niet gelijk voor koper en verkoper: Dé waarde, bestaat niet!

En overeenstemming over overnamesom pas kan worden bereikt als de waarde van het bedrijf voor koper even hoog of hoger ligt dan de waarde van het bedrijf voor verkoper.  Immers als de verkoper de komende tijd er van uit mag gaan dat hij de jaarlijkse winsten, stel € 50.000, uit het bedrijf kan halen, dan is hij niet gevoelig voor het argument dat het in de branche gebruikelijk is dat de overnamesom 3x de winst (€ 150.000) mag bedragen.  Elke partij maakt zijn eigen rekensom en heeft zijn eigen overwegingen. Welk rendement kan de verkoper behalen met het bedrijf en welke meerwaarde kan een koper met het bedrijf creëren.

Vuistregels bij overname zijn dus onzin!

Raak niet onder indruk van het argument: ‘Het is in de branche gebruikelijk.’ Onzin, elk bedrijf is uniek en elke waardebepaling geschiedt op basis van de uitgangspositie van het bedrijf en niet van het gemiddelde in de branche. Er bestaan geen gemiddelde bedrijven en elke koper bepaalt zelf of  het bedrijf hem of haar strategisch gezien waard is.

Wil je meer weten over de waardebepaling van een bedrijf of hoe je meerwaarde kan toevoegen aan jouw bedrijf? Of ben je al in een overnametraject gestapt en zit je met vragen?


Neem contact op via www.ooregisseur.nl/overname-scangesprek of bel 0299-405196.

  • In het gesprek krijg je antwoord op vragen zoals:
  • Waar moet ik op letten tijdens het overnametraject?
  • Hoe bepaal je wel de waarde van een bedrijf?
  • Welke valkuilen moet ik absoluut vermijden?

Degene die zich in de maand mei 2019 aanmeldt krijgt 50% korting en betaalt slechts € 123,50 exclusief voor waardevolle gesprek en krijgt mijn boek Overname, hoe dan? cadeau.  

Mijn boek is onder andere verkrijgbaar bij Managementboek via https://www.managementboek.nl/boek/9789491863219/overname-hoe-dan-