Het verhaal van opvolger Bart; een geslaagde overname

Het aanbod om het bedrijf van zijn werkgever over te nemen

Vorig jaar werd Bart door zijn werkgever gevraagd, eigenlijk min of meer aangewezen, om het bedrijf van zijn werkgever over te nemen. In eerste instantie vond Bart het een hele eer dat hij het bedrijf mocht over nemen. Het voelde als een hele grote promotie. Zijn familie en vrienden feliciteerden hem ook met deze benoeming. Dit was dé beloning voor al zijn inspanningen voor het bedrijf. Maar, werd het ook een geslaagde overname?

De financieringsproblemen bij overname

Eén van zijn vrienden vroeg belangstellend hoe hij het bedrijf zou gaan overnemen en wanneer de feestelijke overdracht plaats zou gaan vinden. Bart antwoordde dat dat eigenlijk nog niet duidelijk was, maar dat de adviseurs van zijn werkgever daar binnenkort verdere actie op zouden ondernemen. Hij moest alleen zorgen dat hij een deel van de overnamesom cash zou kunnen neerleggen. Dat was een probleem want ze zaten in de dure periode van hun leven. Net een huis gekocht, hoge hypotheek, kinderen. Hij moest maar eens met zijn ouders praten of die niet een lening zouden kunnen verstrekken. De adviseur van zijn werkgever had gezegd dat dat hij toch minimaal € 150.000,- zelf diende in te brengen.

Het gesprek met zijn ouders liep anders dan hij had verwacht. Zij waren bezig met hun pensioen en gezien alle perikelen bij de pensioenfondsen wilden ze liever zelf over hun spaargeld beschikken. Trouwens, ze hadden in het verleden een aflossingsvrije hypotheek afgesloten en binnenkort moest deze in één keer worden afgelost. Dat was een tegenvaller.

Een van de vrienden van Bart wilde wel een deel van het geld lenen maar wilde wel dat deze lening binnen 5 jaar zou worden afgelost. Hij vroeg aan Bart of hij dat zou kunnen realiseren, want de rest van de overnamesom zou immers ook nog moeten worden gefinancierd.

Het voorstel van de werkgever en het thuisfront

De adviseurs van de werkgever gaven aan dat de overnamesom van de aandelen het bedrijf maar € 300.000,- bedroeg. De werkgever was bereid om een lening van € 150.000,- te geven. Bart moest dan wel een tweede hypotheek op zijn huis geven. Daar was de vrouw van Bart absoluut niet voor. “Stel je voor dat je failliet gaat Bart, dan zitten we ook zonder huis. Ik heb ook liever dat je in loondienst blijft. Dan hebben we zekerheid!” De situatie thuis kwam onder druk te staan. Bart had immers toegezegd aan zijn werkgever dat hij de opvolger zou worden. Iedereen, familie en vrienden, wist daarvan, ze hadden er al een borrel op gedronken. Bart vond dat hij niet meer terug kon. Zijn werkgever vroeg wanneer hij de overnamesom zou kunnen betalen. Want dan kon de werkgever ook verder met zijn adviseurs. Bart voelde zich vreselijk onder druk staan.

De input van Overname Opvolging Regisseur Gerda Nobel

Een vriend van Bart verwees naar mij, Overname Opvolging Regisseur. In het eerste gesprek bleek dat Bart eigenlijk nog helemaal niet beschikte over WAT hij overnam. Hij ging er van uit dat hij het totale bedrijf kocht. Hij rekende er op dat hij het pand, de machines en de voorraden overnam. Over een overnamedatum was nog niet gesproken. Bart wist ook niet waar de overnamesom op was gebaseerd en of er nog schulden of leningen in de BV zaten. Vragen waar hij eerst antwoord op zou moeten hebben voordat hij verder zou kunnen met de opvolging.

OOR-overname-oriëntatie traject

In een aantal gesprekken en aan de hand van informatie van het bedrijf kreeg Bart een duidelijk beeld wat de bedrijfsovername voor hem inhield, wat hij wel en niet over zou nemen. Het bleek dat de werkgever niet wilde dat Bart het pand over zou nemen. Tevens kwam naar voren dat de financiële positie van het bedrijf minder goed was dan Bart had gedacht. De eerste twee jaar moesten er nog een aantal leasecontracten worden afgelost. De waarde van het bedrijf was veel lager dan de gevraagde overnamesom.

Samen met Bart werd er tijdens het OOR-oriëntatie traject een plan opgesteld op basis waarvan Bart het bedrijf wel zou kunnen overnemen tegen een prijs welke wel in overeenstemming was met de toekomstverwachtingen van het bedrijf en waarbij het aantal risico’s werd beperkt.

Tijdens een eerste gesprek met de werkgever bleek dat de overnamesom van het bedrijf was bepaald op basis van de pensioenplanning van de werkgever. De pensioenadviseur had daarin een bedrag van € 300.000,- opgenomen.

Resultaat OOR-overname-oriëntatie traject was dat:

 • Er met werkgever werd onderhandeld op basis van redelijke argumenten.
 • De goede verstandhouding tussen Bart en zijn werkgever bleef behouden.
 • De overnamesom met € 100.000,- werd bijgesteld.
 • De overnamesom werd bijna volledig door de werkgever aan Bart geleend.
 • De eerste 2 jaar, de jaren waarin de leasecontracten moesten worden afgelost, niet op de lening behoefde afgelost.
 • De werkgever het bedrijfspand verhuurde aan Bart tegen een redelijke, marktconforme, huurprijs.
 • De werkgever borg stond voor de door Bart aan te trekken bankfinanciering.
 • Dat de werkgever een concurrentie- en relatiebeding ondertekende.
 • Dat de werkgever vóór de overname er voor zorgde dat ‘alle lijken in de kast’ werden opgeruimd.
 • Dat de werkgever vol vertrouwen zijn bedrijf, zijn levenswerk, aan Bart kon overdragen.
 • Dat Bart als ondernemer een goede uitgangspositie kreeg en vol vertrouwende de toekomst tegenmoet kon zien.

Bent u zich ook aan het oriënteren op overname van een bedrijf? Of bent u bezig om aandelen in het bedrijf van uw werkgever te kopen? En wilt u goed voorbereid het gesprek ingaan? Ga dan eerst in gesprek met Overname en Opvolging Regisseur Gerda Nobel voor het ‘OOR-overname-oriëntatie traject’. Het overname-oriëntatie traject is de beste investering in uw toekomst als ondernemer.

Overname Opvolging Regisseur heeft een speciaal overname-oriëntatie traject voor mensen zoals Bart. Mensen die, net zoals Bart, de kans krijgen om het bedrijf van hun werkgever over te nemen of zich in te kopen in het bedrijf.

De investering in het overname-oriëntatie traject bedragen € 950,- exclusief BTW.

Neem deze week nog contact op met Gerda Nobel RV/OOR via info@ooregisseur.nl of geef je op via deze pagina.

Want welke opvolger wil nou niet succesvol het bedrijf overnemen en voortzetten?