Ik werd door Bedrijven te Koop’gevraagd om een interview te geven. Dit interview wil ik graag delen.

Gerda Nobel – Overname & Opvolging Regisseur

Van tijd tot tijd gaan wij in gesprek met een van onze aangesloten partners om ze eens wat beter te leren kennen. Deze keer spreken we met Gerda Nobel van Overname & Opvolging Regisseur.

Gerda is opgegroeid op een agrarisch familiebedrijf in Noord-Holland en was in eerste instantie werkzaam als bouwkundig calculator. Inmiddels is ze, na het behalen van een bedrijfseconomische opleiding, alweer 25 jaar actief als overnameadviseur.

Je bent begonnen in de bouw, dan is de stap naar overnameadviseur opvallend, vanwaar deze carrièreswitch?

Het is inderdaad een interessante stap, maar bij beide functies gaat het om projecten, gestructureerd en resultaat gericht werken. Ik heb zo’n 15 jaar in de bouw gewerkt en toen de crisis uitbrak in de sector had ik daar geen uitdaging meer. Toen ben ik een studie bedrijfseconomie begonnen aan de Hogeschool van Amsterdam en viavia terecht gekomen in de overnamewereld. Na een aantal jaar gewerkt te hebben als overnameadviseur bij IMK in Hoofddorp heb ik met twee collega’s een consultancy bedrijf opgericht dat zich richtte op haalbaarheidsonderzoeken en overname. Ik ben opgegroeid op een agrarisch familiebedrijf, dus ik heb het ondernemerschap al van jongs af aan meegemaakt en ben er mee opgegroeid.

Tegelijkertijd heb ik in het eerste jaar van deze onderneming de opleiding tot Register Valuator (RV) afgerond aan de Rotterdam School of Management. Een Register Valuator (RV) is een financieel deskundige met als specialisatie waardebepaling van ondernemingen ofwel business valuation.

Ik word als RV door ondernemers en/of DGA’s ingeschakeld, maar ook door advocaten en notarissen (bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding). Een RV kan optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Bij omvangrijke en complexe transacties werk ik als RV samen met overige specialisten op fiscaal en juridisch gebied.

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Ik ben iemand die praktisch ingesteld is en iemand die creatief is met oplossingen. Als overnameadviseur is het belangrijk dat je denkt in oplossingen in plaats van in problemen. Dat is dan ook mijn sterkste punt. Het zoeken naar oplossingen voor het vraagstuk en hierin de gemene deler vinden. Bedrijfsovername is geen optelsommetje, maar maatwerk. Uiteindelijk gaat het om het behalen van de doelstellingen die bedrijven vooraf gesteld hebben en het vinden van een geschikte koper die past bij het bedrijf.

“Het kenmerk van een manager is het bewaren van de balans in de economie. Het kenmerk van een ondernemer is het verstoren van diezelfde balans en de kansen pakken die hieruit voortvloeien”

Wat vind je het mooiste aspect van je werk als overnameadviseur?

De verhalen van ondernemers zijn altijd interessant en voor mij het mooiste onderdeel van mijn werk. Je komt in contact met veel creatieve ondernemers. Dit zijn mensen die risico’s durven nemen. Ik ben erg geïnteresseerd in hoe een ondernemer zijn bedrijf heeft opgebouwd. Er is een groot verschil tussen een ondernemer en een manager. Ik zeg altijd: Het kenmerk van een manager is het bewaren van de balans in de economie en het kenmerk van een ondernemer is het verstoren van dezelfde balans en de kansen pakken die hieruit voortvloeien. Dat laatste spreekt mij erg aan.

Je bent als een van de weinige vrouwen actief in overnameland, hoe is het om als vrouw te acteren in een ‘mannenwereld’?

Ik heb daar totaal geen moeite mee. Het maakt me juist onderscheidend. Ik ben al heel mijn leven actief in een mannenwereld. Ik ging van de agrarische sector naar de bouw en ben nu actief met overnames. Wat je ziet is dat er tegenwoordig steeds meer vrouwen actief zijn in het bedrijfsleven. Dit zal de komende tijd alleen maar meer worden, alhoewel ik het aantal vrouwen welke zich bezighouden met overnames nog niet zo snel heb zien stijgen.

Je bent nu een aantal jaar actief met Overname & Opvolging Regisseur (OOR), wat kun je vertellen over de organisatie?

OOR richt zich op de begeleiding van kopers en verkopers bij overnames in het MKB. OOR heeft een netwerk van advocaten, fiscalisten, pensioenadviseurs en accountants. Gemiddeld werk ik per transactie met acht mensen. De samenstelling van het team wisselt, want er wordt natuurlijk samengewerkt met de bedrijfsadviseurs van het betreffende bedrijf. Die kennen het bedrijf namelijk het best. OOR houdt de regie altijd zelf in handen en is aanspreekpunt voor de opdrachtgever en alle adviseurs. In feite moet je het overnameproces zien als een toneelstuk waarbij OOR de regisseur is en het uiteindelijke doel van de voorstelling bepaald. De koper en verkoper zijn de hoofdrolspelers, de fiscalist is voor het licht, de jurist voor het geluid, de pensioenadviseur voor de muziek en de accountant voor het stevige decor. Het resultaat is een perfecte voorstelling welke aan alle eisen voldoet.

“Het overnameproces is een toneelstuk, waarbij OOR de regisseur is”


Op de site van OOR staat de slogan ‘Overname & Opvolging Regisseur doet het anders’, kun je vertellen hoe anders?

De OOR-methode is van het begin tot het einde. Wij gaan lang van tevoren met de partijen in gesprek. Het einde is niet het moment van de bedrijfsoverdracht. Na de overname begeleiden we de nieuwe eigenaar van het bedrijf om de continuïteit te waarborgen. OOR staat voor luisterend OOR; luisteren om de ambities van partijen te begrijpen. We zoeken de juiste opvolger voor het bedrijf en het juiste bedrijf voor een koper en luisteren hierbij goed naar de wensen van beide partijen. Wanneer hier een match in te vinden is weten we dat we de juiste partij gevonden hebben. De slogan van OOR luidt dan ook: Iedereen een goede deal!

Onderscheidend is ook dat OOR niet werkt op basis van provisies of succesfees. Immers wat is succes, een snelle overname, een hoge prijs tegen slechte risicovolle voorwaarden? Of voor de koper een lage prijs, maar een overname zonder garanties van de verkoper?  Ik adviseer partijen zonder afhankelijk te zijn van de uitkomst. Soms adviseer ik om de overname niet door te laten gaan omdat deze niet zou voldoen aan de vooraf door mijn cliënt gestelde eisen.

Je hebt natuurlijk jarenlange ervaring in het begeleiden van overnames, kun je wat tips meegeven waar verkopers en kopers op moeten letten?

Voor de Verkopende partij: weet wat je wilt. Ga aan de hand van concreet vooraf gestelde eisen waar de gedroomde koper aan moet voldoen op zoek naar de beste overnamekandidaat voor het bedrijf en, ga niet zomaar meteen met de eerste de beste partij in zee. Kies voor een gestructureerde aanpak van het overnameproces en verleen niet direct exclusiviteit aan een potentiële koper.

Voor de kopende partij: zoek een bedrijf dat bij je past qua branche en cultuur. Jij bent straks degene die de organisatie leidt en vraag jezelf af of je de kwaliteiten hebt om het bedrijf naar de volgende fase te leiden. Wees niet onder de indruk van de cijfers, toets deze eerst. Vraag altijd goed door over de toekomstperspectieven van het bedrijf en naar de onderbouwing hiervan. Krijg een goed beeld van de bedrijfscultuur en oriënteer je op de ontwikkelingen bij de grootste leveranciers en afnemers. Vraag aan de ondernemer waarom hij het bedrijf niet aan één van zijn medewerkers wil verkopen. Is het bedrijf al eens aangeboden aan één van de medewerkers?

Tot slot, hoe zie je de toekomst in overnameland voor je?

Aan de ene kant zullen er steeds meer overnames plaats vinden. Aan de andere kant zullen veel bedrijven onverkoopbaar blijken. Dat komt doordat er ondernemingen zijn die overeind gehouden worden door de door ondernemer verkregen goodwill. De ondernemer heeft een zaak opgebouwd die als het ware om hem of haar heen hangt. Waarvan de onderneming omzet verkrijgt om dat de omzet op basis van persoonlijke overwegingen aan de ondernemer wordt gegund (persoonlijke goodwill). Of waar de kennis en ervaring alleen bij de ondernemer aanwezig zijn. Waar de klantenkring door technische ontwikkelingen komt te vervallen of waar de vaste afnemers gaan fuseren of door grotere partijen worden overgenomen.

Verder zal er vaker worden gekozen voor fusies. De bedrijven worden steeds groter door deze fusies. Aan de andere kant zullen uit deze grote bedrijven spin-offs ontstaan van nieuwe initiatieven die uit het bedrijf voortvloeien en zich uiteindelijk afsplitsen in een nieuwe onderneming waarin investeerders participeren en het benodigde risicodragend kapitaal verstrekken.

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen aan Gerda, neem dan hier  contact op. Op 24 april 2018 verzorgt zij de workshop Overnemen mét Succes. Interesse? Geef dat  hier  aan.