Nee, kan niet waar zijn!!!!

Een bekend accountantskantoor waardeert bedrijven volgens hun website op de volgende manier:

Niet elke methode is altijd even goed toe te passen, er wordt dan ook vaak voor gekozen om verschillende berekeningen te maken om te kijken of deze ongeveer tot dezelfde waarderingen komen. Vervolgens wordt er een gemiddelde genomen. Hierbij komt het in de praktijk ook voor dat een berekening die beter bij uw bedrijf past zwaarder wordt gewogen. Ook worden prognoses die dichter bij het heden liggen zwaarder in de berekening betrokken.

Dit is de windkracht x schoenmaatmethode, m.a.w. het slaat nergens op. De waarde van een bedrijf wordt bepaald door de te verwachten geldstromen, het risicoprofiel en in handen van de in aanmerking komende partij(-en).  Niet door een gemiddelde van allerlei berekeningsmethoden te maken en vervolgens deze nog weer te gaan wegen.

Tijdens het OOR-overname-oriëntatie traject geef ik de opvolger onder andere inzicht in wat hij/zij koopt en welke overnamesom realistisch is volgens een waardeberekening die wel klopt.