Rabobank

Ondernemen is nu uitdagender en risicovoller dan in het verleden. De snelle en sterke veranderingen in de economie en de samenleving zorgen daarvoor. Meer dan ooit hebben ondernemingen risicodragend vermogen nodig om zich staande te kunnen houden, ook als het tegenzit, en om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Bij het risicodragend vermogen voor bedrijven kan het gaan om eigen vermogen van ondernemers zelf of van derden die risicodragend willen participeren. Zulk risicodragend vermogen, bijvoorbeeld van pensioenfondsen en private equity-partijen, brengt hogere tarieven met zich mee dan bancaire financiering. Ondernemers zullen dus met hogere vermogenskosten moeten rekenen en soms ook met inspraak die de verschaffers van risicodragend vermogen verlangen.