Samen een bedrijf; Friends4ever?

Jan, een vriend van mij, belde mij en vertelde enthousiast: “Mijn werkgevers hebben gezegd dat ik een deel van de aandelen van het bedrijf kopen! Ze vragen er niet zoveel voor hoor, en eindelijk kan ik ook profiteren van de winst van mijn eigen werk. Ik moet natuurlijk wel wat investeren en de bank vraagt om een waarderingsrapport. Kan jij niet even een uitspraak doen over de waarde, ik stuur je de jaarstukken.”

Ik ken Jan al jaren en volg zijn carrière op de voet. Hij was een aantal jaren geleden als commercieel directeur begonnen bij een kleine groothandel en dankzij zijn inzet en relatienetwerk steeg de omzet van de groothandel gestaag. Hij was bevriend geraakt met de aandeelhouders, twee broers, die zich de afgelopen jaren niet meer echt bezig hielden het bedrijf. Ze vonden dat Jan het voortreffelijk deed zonder hen. De aandeelhouders stonden voornamelijk op de golfbaan en belegden hun vermogen in diverse andere bedrijven.

“Hoeveel aandelen mag je kopen Jan en wat vragen ze ervoor?,” vroeg ik. Jan vertelde dat hij wel 20% van de aandelen mocht kopen voor € 100.000; een vriendenprijsje. “En verder?,” vroeg ik. “Hoezo verder?,” vroeg Jan verbaasd.

“Zijn er afspraken over een jaarlijkse dividenduitkering, wat is er overeengekomen over de uitkoop van jou als jij wordt ontslagen of ontslag neemt? En heb je ook afspraken over de zeggenschap voor de periode dat jullie gezamenlijk eigenaar zijn van het bedrijf. In ieder geval moet je duidelijkheid hebben over het jaarlijkse dividendbeleid want uit dit dividend moet je je lening terugbetalen”, vertelde ik. “De waarde van een aandeel hangt af van de mogelijkheden om jouw deel van de winst, jouw dividend, jaarlijks uit te laten keren. Immers als het niet wordt uitgekeerd dan kun je ook de lening bij de bank niet aflossen. Kortom voor zowel de financiering als voor de waardering van het aandelenpakket is het zaak om goede afspraken te maken over de dividenduitkeringen en over jouw zeggenschap.”

“Heb je nog meer over dit voorstel op te merken?,” vroeg Jan nieuwsgierig. “Nou, wat is er geregeld als jullie verschil van inzicht hebben, of wanneer één van de andere aandeelhouders failliet gaat of jullie persoonlijk niet meer door één deur kunnen?” Jan dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen, ze waren toch immers vrienden? Ik vertelde hem dat één op de vier BV’s gedurende hun bestaan te maken krijgt met een ruzie tussen aandeelhouders. En dat deze aandeelhouders ook meestal als vrienden gestart waren. Mensen veranderen, situaties veranderen. Het is altijd goed om goede afspraken te maken voordat er wat aan de hand is.

In een intensief gesprek nam ik het voorstel en mijn aan- en opmerkingen met hem door. Met deze voorbereiding ging Jan het gesprek aan met zijn medeaandeelhouders om goede afspraken te maken over zijn participatie en om deze vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Wil je je goed voorbereiden op jouw toetreding als aandeelhouder of vennoot van het bedrijf. Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek.