Veel bedrijfsovernames mislukken!

Tussen de 65 en 85 procent van de overnames mislukt, zegt Schenk*. Dat betekent dat het geld dat met een overname is gemoeid niets oplevert, of dat zo’n overname zelfs geld kost. Zo’n 15 à 20 procent van de overnames vernietigt waarde, aldus Schenk. Nog eens 60 procent vernietigt geen waarde, maar creëert dat evenmin. (RTLZ, 21 mei 2017).”

Roger slaakte een diepe zucht toen hij dit las, hij heeft veel aan zijn hoofd. Roger is de afgelopen jaren van werkvoorbereider opgeklommen naar de functie van directeur van een timmerfabriek XYZ. Het bedrijf boekte de afgelopen jaren zware verliezen. Doordat de bouw nu gigantisch aantrekt zal er eind dit jaar een hoge winst worden geboekt.

Nu heeft zijn werkgever gezegd dat hij het bedrijf wil verkopen. Roger ziet daar tegenop, wie gaat het bedrijf overnemen en wat zal zijn positie zijn? Hij heeft zijn werkgever gevraagd of hij het bedrijf mag overnemen. De werkgever gaf aan dat de overnamesom 7 x EBITDA bedroeg. Roger vroeg zich af wat hij daarmee en waarom zeven? Een vriend van Roger adviseerde een overname-scangesprek bij OOR.

Eerste oriëntatie

In het gesprek met Roger stelde ik (Gerda Nobel van OORegisseur) hem onder andere de volgende vragen:

  • Wanneer wil de verkoper het bedrijf overdragen?
  • Hoe neem jij het bedrijf over; via overname van alle bezittingen of via een aandelentransactie?
  • Is er sprake van een grote afhankelijkheid van de verkoper?
  • Ben je in staat om het bedrijf nu en in de toekomst te leiden? Over welke kwaliteiten beschik je?
  • Welke plannen heb jij met het bedrijf? En wat is er nodig om deze uit te voeren?
  • Onder welke voorwaarden wil jij het overnemen?
  • Wat gebeurt er in de bedrijfstak?
  • Wat is het risicoprofiel van het bedrijf?
  • Welke EBITDA bedoelt de verkoper met zijn uitspraak over 7 x de EBITDA. De toekomstige of een soort gemiddelde?

Ik legde Roger uit dat de waarde van de onderneming soms wordt uitgedrukt met een factor x bedrijfsresultaat of te wel EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation en Amortisation). Het is dus de vraag welke EBITDA de werkgever bedoelde, van vorig jaar of van het lopende boekjaar?

Denk je erover om een bedrijf over te nemen? Ben je in verwarring door alle formules en termen die worden gebruikt? Vraag jij af of wat het bedrijf eigenlijk waard is en wat de risico’s zijn?

Een overname doe je niet dagelijks en het is best spannend. De verkoper heeft met adviseurs de overname voorbereid, maar jij staat er helemaal alleen voor. En dat bij een van de belangrijkste beslissingen in je leven. Er komt veel op je af en je kunt je geen missers veroorloven.

In het Overnam-Scangesprek van OOR worden de mogelijkheden besproken. Jij krijgt meer inzicht in de do’s en don’ts van het overnameproces. Maak een afspraak voor een Overname-Scangesprek via deze link.

* Hans Schenk is hoogleraar Economische Wetenschappen en ‘research fellow’ bij het Tjalling C. Koopmans Research Institute van de Universiteit Utrecht.