Wat koop je eigenlijk? En wordt dat ook verkocht?

Twee vrienden zaten een keer tijdens een lekker kerstborrel te praten over wat hen bezighield. En zo kwam het dat Jan opmerkte dat hij eigenlijk weleens wat anders wilde dan ondernemer zijn. Hij wilde een wereldreis maken en zijn bedrijf verkopen. Vriend Wouter wilde altijd al ondernemer worden en na de opmerking van Jan reageerde hij enthousiast……..Dan wil ik jouw bedrijf wel overnemen. Wat moet dat kosten? Wat vraag je ervoor? Jan reageerde verrast, maar na enig nadenken zei hij dat hij driekwart miljoen euro een redelijke prijs vond.

Wouter schrok van het bedrag, maar bedacht dat het bedrijfsgebouw van Jan zeker al een half miljoen waard moest zijn. Dan bleef er voor goodwill en inventaris nog een bedrag van een kwart miljoen over. Dat leek hem redelijk.

De deal werd met een handshake bezegeld en met de partners werd er een toast uitgebracht op de overname en het nieuwe leven dat beide vrienden zouden krijgen.

De notaris stelde de koopakte op en vroeg aan Jan naar een beschrijving van de zaken die aan Wouter verkocht zouden worden. Jan leverde zijn lijst van spullen, zoals hij dat noemde, aan: machines, stellingen, kantoorinventaris…………. Wouter nam de lijst door en meldde lachend aan Jan dat hij het grootste deel van de overname, het bedrijfsgebouw, niet op de lijst had gezet.

Jan reageerde dat dat natuurlijk niet bij de deal hoorde. Hij zou het gebouw aan Wouter verhuren tegen een redelijke prijs van vijftigduizend euro. Zo kon Jan tijdens zijn wereldreis in zijn inkomsten voorzien…………….Wouter reageerde dat dat niet zijn bedoeling was………………………………..

De vrienden keken elkaar met grote ogen aan. Ze hadden een deal maar waarover??

Dit is waar gebeurd! Wat ik met dit verhaal wil aangeven is dat als je een bedrijf wil verkopen of overnemen je duidelijk moet aangeven wat er wel of niet verkocht wordt.

Als je je als koper oriënteert op overname zou je in ieder geval een aantal vragen moeten stellen.